Newry.ie

LATEST VIDEO

Exit

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil muid tar éis cuid mhaith sean-chóipeanna den nuachtán “Lá” a fháil ón Bhreatain Bheag.  ‘Sé ár gcara Tim Saunders a thiomsaigh iad ó fhoinsí éagsúla sa Bhreatain Bheag.  Lena chois fuarthas cóipeanna de na nuachtáin “Inniu” agus “Anois” maraon le heagráin de “An Cosantóir”, “Comhar” agus “Nuacht” (nuachtlitir a foilsíodh í mBéal Feirste sna 1980í).  Sa bheart, a tháinig chugainn via leoraí de chuid Pickfords, bhí leabhair áirithe a bhíodh ag Rev. Canon Gwynn ap Gwilym (nach maireann), file agus iar-léachtóir Gaeilge i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá muid an-bhuíoch do Tim as an dua a chur air féin dul thart faoi na hionaid difriúla sa Bhreatain Bheag ina raibh na nuachtáin stóráilte.

Gaeláras Mhic Ardghail.
Gaeláras Mhic Ardghail

Tá orainn anois córas slánstórála a chur ar fáil sa Ghaeláras agus tá síntiús eile faighte againn ó Tom Mc Keown (iar-chlódóir ón Iúr) i dtreo na gcostas siúd.  Ón bhFómhair ar aghaidh, tá i gceist againn (oibrithe deonacha) an leabharlann a oscailt le linn uaireanta teoranta atá réamh-fhógartha mar táimid den tuairim gur rud riachtanach é ardchaighdeán litearthachta a chothú go speisialta agus Bunscoil an Iúir lonnaithe cóngarach dúinn.  Cuirfear tús le sraith imeachtaí sa Ghaeláras go deimhin ar 13 Lúnasa nuair a bhéas an chéad seisiún den bhfiontar nua ‘Cumadóireacht le Chéile’ á reáchtáil againn.  

Tuilleadh eolais ó: gaelarasmhicardghail@gmail.com

Pin It

DONATE

Please consider supporting Newry.ie

Amount

FOLLOW NEWRY.IE

 

 

Newry.ie require Cookies on some parts of our site to enable full functionality. By using Newry.ie you consent to our use of Cookies. You can use your browser settings to disable cookies on this or any other website.