Newry.ie

EVENTS NEWRY

Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

29-01-2022 11:00 am -2:00 pm
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

06-02-2022 11:00 am -2:00 pm
Blast from the Past Vintage Run

Blast from the Past Vintage Run

20-02-2022 12:00 pm
£10.00
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

06-03-2022 11:00 am -2:00 pm
Sustaining and Building Cross Border Co-Operation and Trade

Sustaining and Building Cross Border Co-Operation and Trade

09-03-2022 9:00 am -1:00 pm
Online
Free
Foster and Allen

Foster and Allen

16-03-2022 8:00 pm -10:30 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

26-03-2022 11:00 am -2:00 pm
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

03-04-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

30-04-2022 11:00 am -2:00 pm
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

01-05-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

28-05-2022 11:00 am -2:00 pm
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

05-06-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

25-06-2022 11:00 am -2:00 pm
Hilltown Farmers Market

Hilltown Farmers Market

03-07-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

30-07-2022 11:00 am -2:00 pm
Iúr Cinn Fleadh

Iúr Cinn Fleadh

25-08-2022 2:00 pm -11:55 pm
Iúr Cinn Fleadh

Iúr Cinn Fleadh

26-08-2022 2:00 pm -11:55 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

27-08-2022 11:00 am -2:00 pm
Iúr Cinn Fleadh

Iúr Cinn Fleadh

27-08-2022 2:00 pm -11:55 pm
Iúr Cinn Fleadh

Iúr Cinn Fleadh

28-08-2022 2:00 pm -11:55 pm
Iúr Cinn Fleadh

Iúr Cinn Fleadh

29-08-2022 2:00 pm -11:55 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

24-09-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

29-10-2022 11:00 am -2:00 pm
Stephen Fitzpatrick Auction

Stephen Fitzpatrick Auction

26-11-2022 11:00 am -2:00 pm
Write a comment
Pin It

Over 25,000 students in 270 schools from 32 counties will be taking part in Conradh na Gaeilge's #Gaeilge24 challenge today, Tuesday, 9 November 2021. The goal of Gaeilge24 is to encourage young people to speak Irish only for 24 hours in every aspect of their lives. Students will be asked to speak Irish not only at school and with their teachers, but at home, at the shops and with local businesses, friends, and in their local sports clubs.

Dr Niall Comer, President of Conradh na Gaeilge commented “A positive attitude towards the language is encouraged in young people in a fun and relevant way through Gaeilge24. They are given the opportunity to have a positive experience and to promote the Irish language in their own lives. This is now the ninth year of this unique campaign and Gaeilge24 continues to go from strength to strength.”

English medium, gaelscoileanna and Gaeltacht primary and secondary schools across Ireland are taking part in this year's challenge. A certificate will be awarded to each student for taking part. According to feedback gathered each year, 100% of teachers would be happy to run Gaeilge24 in their schools again. 

Speaking about his experience with Gaeilge24 over the years, Aodhán Ó Deá, Director of Development with Conradh na Gaeilge said:

‘We have sent thousands of support packs to schools north and south over the last few days, and we at Conradh na Gaeilge are excited that the Irish language will be used by over 25,000 students as part of Gaeilge24 throughout the island today! This is the nith year of this unique campaign and Gaeilge24 is always going from strength to strength. This year, Gaeilge24 is focusing on wellbeing. Taking care of yourself, especially young people, from exercise to mindfulness, is very important to be at your healthiest.'

The Irish language community around the world has the opportunity to take part in the challenge online by using the #Gaeilge24 hashtag on social media.


Beidh 25,000 dalta i 270 scoil as 32 contae ag glacadh páirte i ndúshlán #Gaeilge24 le Conradh na Gaeilge inniu Dé Máirt, 9 Samhain 2021. Is é sprioc Gaeilge24 daoine óga a spreagadh le tabhairt faoin nGaeilge amháin a labhairt ar feadh 24 uair a chloig i ngach réimse dá saoil. Iarrfar ar dhaltaí Gaeilge a labhairt ní hamháin ar scoil agus lena múinteoirí, ach sa bhaile, ag na siopaí agus le gnólachtaí áitiúla, le cairde, agus sa chlub spóirt.

Dúirt an Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge “Músclaítear meon dearfach i ndaoine óga i leith na teanga ar bhealach spraíúil agus ábhartha trí Ghaeilge24 a dhéanamh. Tugtar deis dóibh eispéireas dearfach a bheith acu agus an Ghaeilge a chur chun cinn ina saoil féin. Má tá muid dáirire faoin Ghaeilge a spreagadh i measc an aosa óig, caithfidh muid deiseanna labhartha laistigh agus lasmuigh de scoileanna a chrúthú go leanúnach. Is í seo an naoú bliain den fheachtas uathúil seo agus tá Gaeilge24 ag dul ó neart go neart i gcónaí.”

Tá idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna Béarla, Gaeilge agus Gaeltachta ó cheann ceann na hÉireann ag glacadh páirte i ndúshlán na bliana seo. Beidh teastas ar fáil do gach dalta a ghlacann páirt ann. Dar le haiseolas a bhailítear ó bhliain go bliain, bheadh 100% de mhúinteoirí sásta Gaeilge24 a reáchtáil ina scoileanna arís. 

Ag tagairt dá thaithí le Gaeilge24 thar na blianta, dúirt Aodhán Ó Deá, Stiúrthóir Forbartha Chonradh na Gaeilge:

‘Tá na mílte pacáistí tacaíochta seolta againn ag scoileanna thuaidh agus theas le cúpla lá anuas, agus táimidne i gConradh na Gaeilge ar bís chun an Ghaeilge a chloisteáil in úsáid ag breis ‘s 25,000 scoláire ar fud an oileáin ar aon lá amháin inniu! Is í seo an naoíú bhliain den fheachtas uathúil seo agus tá Gaeilge24 ag dul ó neart go neart i gcónaí. I mbliana, tá Gaeilge24 ag díriú isteach ar an bhfolláine. Tá an-tábhacht ag baint le haire a thabhairt duit féin, go háirithe do dhaoine óga, ó chleachtadh chorp go haireachas, chun a bheith ar bharr do shláinte.’

Bíonn deis ag pobal na Gaeilge ar fud an domhain páirt a ghlacadh sa dúshlán ar líne tríd an haischlib #Gaeilge24 a úsáid ar na meáin shóisialta.

Say something here...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

DONATE TO NEWRY.IE

Please consider supporting Newry.ie

Amount
Newry.ie require Cookies on some parts of our site to enable full functionality. By using Newry.ie you consent to our use of Cookies. You can use your browser settings to disable cookies on this or any other website.