Newry.ie

A year long celebration of the Irish language and the Gaeltacht kicks off in the Kerry Gaeltacht of Corca Dhuibhne live on TG4 from 11.20pm on New Year’s Eve and all round the world from 13.00 on the same day on social media with the launch of a specially commissioned version of ‘Auld Lang Syne’ in Irish.

A screenshot from the specially commissioned version of ‘Auld Lang Syne’ in Irish.
A screenshot from the specially commissioned version of ‘Auld Lang Syne’ in Irish.

Newry man Niall Comer, President of Conradh na Gaeilge, said: “Bliain na Gaeilge will give those fluent and those with the cúpla focal or those interested in the Irish language throughout the world a fantastic opportunity to use the language more. We are inviting the public to get involved in events organised during the year, to use more Irish during the year and, similar to the Gathering in 2013, to host their own events, be it a coffee morning through Irish or something even bigger.”

Síomha Ní Ruairc, Coordinator of Bliain na Gaeilge, said: “125 years after the beginning of the Irish-language revival, Bliain na Gaeilge gives us the chance to celebrate all that has been achieved for the language since 1893. It is also a chance to put Irish and the challenges the language faces today at the heart of the national discourse.” 

See the video at https://www.facebook.com/gaeilge2018

Bliain na Gaeilge is kicking off in a number of ways on New Year’s Eve:

Auld Lang Syne as Gaeilge | 31 December, 13.00 on social media

A beautiful specially commissioned version of ‘Auld Lang Syne’ in Irish will be launched on social media at 13.00 on New Year’s Eve (check out our Facebook from 13.00 on New Year’s Eve). This video includes dramatic visuals of Ireland and powerful performances from: Muireann Nic Amhlaoibh, Corca Dhuibhne; Emma Ní Fhíoruisce, Donegal; Feargal Moloney, IMLÉ; Gráinne Holland, Belfast; Páidí Mhárthain Mac Gearailt, Corca Dhuibhne; Colm Óg Ó Curraoin agus Tomás Ó Neachtain, Conamara; and Eoghan Mc Dermott, RTÉ 2FM, Dublin.

Fáilte 2018 | 31 December, 23.20 on TG4

Bliain na Gaeilge will be launched on TG4 with the show ‘Fáilte 2018’ which will be presented live by Pádraig Ó Sé and Caitlín Nic Aoidh from Tigh Pháidí Ó Sé in the Kerry Gaeltacht. Amongst the performers will be Liam Ó Maonlaí, Muireann Nic Amhlaoibh, John Spillane, Pólca 4 and many more. Further information available here.

A special message from the Patron of Bliain na Gaeilge 2018, President of Ireland, Micheál D. Ó hUigínn, will be broadcast during the television show ‘Fáilte 2018’ on TG4 on New Year’s Eve.

You can find out more or get a support pack at www.gaeilge2018.ie or send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

BÚA | The Bliain na Gaeilge Monthly Challenge

Each month our ambassadors (Bláthnaid Ní Chofaigh, RTÉ; Lynette Fay, BBC; Eoghan McDermott, RTÉ 2fm and TG4), will set challenges for the public to use their Irish in various different ways over the year. Check out the January challenges here.

Bliain na Gaeilge is a community project that has seen over 50 Irish-language, Gaeltacht, and culture groups take part in the preparations to date, including the GAA, TG4, USI and RTÉ. The Government of Ireland has also given its official support to Bliain na Gaeilge and a committee has been formed to coordinate that support. The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht is providing funding via Foras na Gaeilge for the year as well.


Tosóidh ceiliúradh bliana ar an nGaeilge i gCorca Dhuibhne beo ar TG4 ó 23.20 ar Oíche Chinn Bliana agus timpeall an domhain ó 13.00 an lá céanna ar na meáin shóisialta le leagan speisialta coimisiúnaithe de ‘Auld Lang Syne’ as Gaeilge (tá breis eolais ar Bhliain na Gaeilge ar fáil anseo)

Dúirt Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Tabharfaidh Bliain na Gaeilge deis dóibh siúd atá líofa agus dóibh siúd a bhfuil cúpla focal acu nó atá báúil don teanga an Ghaeilge a úsáid níos mó. Tá cuireadh á thabhairt againn don phobal le páirt ghníomhach a ghlacadh sna himeachtaí, le níos mó Gaeilge a úsáid i rith Bhliain na Gaeilge agus, cosúil leis an Tionól in 2013, le himeacht a reáchtáil iad féin, bíodh sé sin ina mhaidin chaife nó níos mó ná sin.”

Dúirt Síomha Ní Ruairc, Comhordaitheoir Bhliain na Gaeilge: “Agus 125 bliain caite ó cuireadh tús le hathbheochan na teanga, is deis í Bliain na Gaeilge le ceiliúradh a dhéanamh ar an méid a baineadh amach don Ghaeilge ó bhí 1893 ann. Is bealach é chomh maith leis an Ghaeilge agus leis na dúshláin atá roimpi a chur i lár an aonaigh sa dioscúrsa poiblí.”

Tá Bliain na Gaeilge ag tosú go spleodrach i roinnt bealaí éagsúla:

Auld Lang Syneas Gaeilge | 31 Nollaig, 13.00 ar na meáin shóisialta

Seolfar leagan speisialta coimisiúnaithe de ‘Auld Lang Syne’ as Gaeilge ar na meáin shóisialta ag 13.00 ar Oíche Chinn Bliana (feic ár Facebook ó 13.00 ar Oíche Chinn Bliana). Tá íomhánna álainn d’Éirinn agus míreanna cumhachtacha ó: Muireann Nic Amhlaoibh, Corca Dhuibhne; Emma Ní Fhíoruisce, Tír Chonaill; Feargal Moloney, IMLÉ; Gráinne Holland, Béal Feirste; Páidí Mhárthain Mac Gearailt, Corca Dhuibhne; Colm Óg Ó Curraoin agus Tomás Ó Neachtain, Conamara; agus Eoghan Mc Dermott, RTÉ 2FM, Baile Átha Cliath.

Fáilte 2018 | 31 Nollaig, 23.20 ar TG4

Cuirfear tús spleodrach le Bliain na Gaeilge ar TG4 leis an seó ‘Fáilte 2018’ curtha i láthair beo ó Thigh Pháidí Uí Shé i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ag Caitlín NIc Aoidh agus Pádraig Ó Sé. I measc na n-aíonna a bheidh i láthair ar an oíche beidh Liam Ó Maonlaí, Muireann Nic Amhlaoibh, John Spillane, Pólca 4 agus go leor eile. Breis eolais ag an nasc seo.

Teachtaireacht speisialta ó Éarlamh na Bliana, Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn | 31 Nollaig, 23.54 ar TG4

Beidh teachtaireacht speisialta ó Éarlamh Bhliain na Gaeilge 2018, Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, craolta mar chuid den chlár teilifíse ‘Fáilte 2018’ ar Oíche Chinn Bliana ar TG4.

Clár Imeachtaí 6 mhí seolta ag an Taoiseach ar fáil anseo

Ar 20 Nollaig sheol an Taoiseach, Leo Varadkar, TD, an Clár Imeachtaí  6 mhí le heolas ar nach mór 100 imeacht eile atá le titim amach sa chéad leath de Bhliain na Gaeilge 2018. Cuirfear leis an gclár go leanúnach agus beidh gach eolas ar fáil ag www.gaeilge2018.ie

BÚA – Dúshlán Bhliain na Gaeilge na Míosa:

Gach mí leagfaidh Ambasadóirí Bhliain na Gaeilge (Bláthnaid Ní Chofaigh, RTÉ; Lynette Fay, BBC; Eoghan McDermott, RTÉ 2fm agus TG4) dúshláin os comhair an phobail le Gaeilge a úsáid i suíomhanna éagsúla tríd an mbliain ar fad. Is féidir dúshláin mhí Eanáir a fheiceáil ag an nasc seo.

Is tionscnamh pobail í Bliain na Gaeilge agus ghlac níos mó ná 50 grúpa Gaeilge, Gaeltachta, agus cultúir páirt sna hullmhúcháin go dtí seo, an Cumann Lúthchleas Gael (CLG), Aontas na Mac Léinn in Éirinn, TG4 agus RTÉ ina measc. Tá Rialtas na hÉireann ag tacú go hoifigiúil le Bliain na Gaeilge 2018 agus bunaíodh coiste leis an tacaíocht sin a chomhordú. Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoiniú ar fáil trí Fhoras na Gaeilge freisin.

Is féidir aon imeacht a chlárú agus pacáiste tacaíochta a ordú ag www.gaeilge2018.ie nó cuir ríomhphost chugainn ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pin It

DONATE

Please consider supporting Newry.ie

Amount: